დასაწყისი / Personal Collections / Shirley Cotton Collection 10

გადაღების დრო

1898 1916 1935 ყველა