ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក​ Devon & Cornwall Light Infantry 2