ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Cronan Familyx + Heronx + Cronanx 2

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / ទាំង​អស់ / សប្តាហ៍ 1

ថ្ងៃ​អាទិត្យ ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ថ្ងៃ​អង្គារ ថ្ងៃ​ពុធ ថ្ងៃ​ព្រហស្បត្តិ៍ ថ្ងៃ​សុក្រ ថ្ងៃ​​សៅរ៍