A collection of photographs and images of British India

By using this site, you agree we can set and use cookies. For more details of these cookies and how to disable them, see our cookie policy.

 

     
 

Home / ޓެގް Portrait 3

ތާރީޙު ޕޯސްޓްކުރޭ / All

ޖެނުއަރީ ފެބްރުއަރީ މާރޗް އޭޕްރީލް މޭ ޖޫން ޖުލައި އޮގަސްޓް ސެޕްޓެމްބަރ އޮކްޓޯބަރ ނޮވެމްބަރ ޑިސެންބަރ All
  • Portrait of Mrs Phillips Portrait of Mrs Phillips
    150 ހިޓްތައް
  • Portrait of Thacoor Manjee Bhattee Portrait of Thacoor Manjee Bhattee
    245 ހިޓްތައް
  • Afghan general Afghan general
    429 ހިޓްތައް